เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-สัปดาห์เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 130 พ.ค. 3108 15:16 น.21 มิ.ย. 3108 15:16 น.
-วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่27 มิ.ย. 2565 9:00 น.27 มิ.ย. 2565 9:00 น.
 • วันเปิดภาคเรียน27 มิ.ย. 2565 9:00 น.27 มิ.ย. 2565 9:00 น.
  -ช่วงวันทำการถอนรายวิชา11 ก.ค. 2565 9:00 น.18 ก.ค. 2565 16:00 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา11 ก.ค. 2565 9:00 น.18 ก.ค. 2565 16:00 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา11 ก.ค. 2565 9:00 น.18 ก.ค. 2565 16:00 น.
  -ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)19 ก.ค. 2565 9:00 น.26 ก.ย. 2565 16:00 น.
  -วันจำหน่ายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน และไม่ได้ขอลาพักการศึกษา2 ส.ค. 2565 9:00 น.2 ส.ค. 2565 16:00 น.
  -วันไหว้ครู4 ส.ค. 2565 9:00 น.4 ส.ค. 2565 16:00 น.
  -วันเปิดโลกกิจกรรมและกิจกรรมรับน้องใหม่5 ส.ค. 2565 9:00 น.7 ส.ค. 2565 16:00 น.
  -วันสุดท้ายของการส่งข้อสอบกลางภาค11 ส.ค. 2565 9:00 น.11 ส.ค. 2565 16:00 น.
  -ช่วงวันสอบกลางภาค22 ส.ค. 2565 9:00 น.26 ส.ค. 2565 16:00 น.
  -นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ส่งเอกสารขอจบการศึกษา29 ส.ค. 2565 9:00 น.2 ก.ย. 2565 16:00 น.
  -ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาค22 ก.ย. 2565 9:00 น.22 ก.ย. 2565 16:00 น.
  -วันกิจกรรมกีฬาสีสักทองเกมส์29 ก.ย. 2565 9:00 น.30 ก.ย. 2565 16:00 น.
  -วันสุดท้ายของการส่งข้อสอบปลายภาค7 ต.ค. 2565 9:00 น.7 ต.ค. 2565 16:00 น.
  -ช่วงวันสอบปลายภาค25 ต.ค. 2565 9:00 น.31 ต.ค. 2565 16:00 น.
  -วันปิดภาคเรียน1 พ.ย. 2565 9:00 น.1 พ.ย. 2565 9:00 น.
  -วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน7 พ.ย. 2565 9:00 น.7 พ.ย. 2565 16:00 น.
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | วิทยาลัยเชียงราย | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : Visionnet