เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE21 มิ.ย. 2564 9:00 น.25 มิ.ย. 2564 16:00 น.
 • วันเปิดภาคเรียน4 พ.ค. 2563 9:00 น.4 พ.ค. 2563 9:00 น.
  -ชั้นปี 321 มิ.ย. 2564 9:00 น.25 มิ.ย. 2564 16:00 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ21 มิ.ย. 2564 9:00 น.25 มิ.ย. 2564 16:00 น.
  -ชั้นปี 429 เม.ย. 2563 9:00 น.1 พ.ค. 2563 16:00 น.
  -วันปิดภาคเรียน28 มิ.ย. 2564 9:00 น.28 มิ.ย. 2564 9:00 น.
  -ช่วงวันทำการถอนรายวิชา12 ก.ค. 2564 9:00 น.19 ก.ค. 2564 16:00 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา12 ก.ค. 2564 9:00 น.19 ก.ค. 2564 16:00 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา12 ก.ค. 2564 9:00 น.19 ก.ค. 2564 16:00 น.
  -ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)20 ก.ค. 2564 9:00 น.27 ก.ค. 2564 16:00 น.
  -กำหนดการสอบทฤษฎีครั้งที่ 1 ชั้นปีที่ 324 ก.ค. 2564 9:00 น.25 ก.ค. 2564 16:00 น.
  -วันจำหน่ายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน และไม่ได้ขอลาพักการศึกษา2 ส.ค. 2564 9:00 น.2 ส.ค. 2564 16:00 น.
  -วันไหว้ครู5 ส.ค. 2564 9:00 น.5 ส.ค. 2564 16:00 น.
  -วันเปิดโลกกิจกรรมและกิจกรรมรับน้องใหม่6 ส.ค. 2564 9:00 น.8 ส.ค. 2564 16:00 น.
  -นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ส่งเอกสารขอจบการศึกษา30 ส.ค. 2564 9:00 น.3 ก.ย. 2564 16:00 น.
  -กำหนดการสอบทฤษฎีครั้งที่ 2 ชั้นปีที่ 311 ก.ย. 2564 9:00 น.12 ก.ย. 2564 16:00 น.
  -ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาค23 ก.ย. 2564 9:00 น.23 ก.ย. 2564 16:00 น.
  -วันกิจกรรมกีฬาสีสักทองเกมส์30 ก.ย. 2564 9:00 น.1 ต.ค. 2564 16:00 น.
  -วันสุดท้ายของการส่งข้อสอบปลายภาค4 ต.ค. 2564 9:00 น.4 ต.ค. 2564 16:00 น.
  -กำหนดการสอบทฤษฎีครั้งที่ 3 ชั้นปีที่ 39 ต.ค. 2564 9:00 น.10 ต.ค. 2564 16:00 น.
  -วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน8 พ.ย. 2564 9:00 น.8 พ.ย. 2564 16:00 น.
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | วิทยาลัยเชียงราย | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : Visionnet