เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปี 1-5 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนออนไลน์3 พ.ย. 2564 9:00 น.12 พ.ย. 2564 16:00 น.
 • วันเปิดภาคเรียน3 ม.ค. 2565 9:00 น.3 ม.ค. 2565 9:00 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE3 พ.ย. 2564 9:00 น.12 พ.ย. 2564 16:00 น.
  -ชั้นปี 33 พ.ย. 2564 9:00 น.12 พ.ย. 2564 16:00 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ3 พ.ย. 2564 9:00 น.12 พ.ย. 2564 16:00 น.
  -ช่วงวันทำการถอนรายวิชา10 ม.ค. 2565 9:00 น.17 ม.ค. 2565 16:00 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา10 ม.ค. 2565 9:00 น.17 ม.ค. 2565 16:00 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา10 ม.ค. 2565 9:00 น.17 ม.ค. 2565 16:00 น.
  -ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)25 ม.ค. 2565 9:00 น.25 ม.ค. 2565 16:00 น.
  -วันจำหน่ายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน และไม่ได้ขอลาพักการศึกษา31 ม.ค. 2565 9:00 น.31 ม.ค. 2565 9:00 น.
  -ช่วงวันสอบกลางภาค12 ก.พ. 2565 9:00 น.13 ก.พ. 2565 16:00 น.
  -นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ส่งเอกสารขอจบการศึกษา4 ม.ค. 2565 9:00 น.7 ม.ค. 2565 16:00 น.
  -ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาค28 ม.ค. 2565 9:00 น.28 ม.ค. 2565 16:00 น.
  -วันสุดท้ายของการส่งข้อสอบปลายภาค7 ก.พ. 2565 9:00 น.7 ก.พ. 2565 16:00 น.
  -ช่วงวันสอบปลายภาค5 มี.ค. 2565 9:00 น.6 มี.ค. 2565 16:00 น.
  -วันปิดภาคเรียน13 มิ.ย. 2565 9:00 น.13 มิ.ย. 2565 9:00 น.
  -วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน11 ก.ค. 2565 9:00 น.11 ก.ค. 2565 16:00 น.
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | วิทยาลัยเชียงราย | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : Visionnet