เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน4 พ.ค. 2563 9:00 น.4 พ.ค. 2563 9:00 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE29 เม.ย. 2563 9:00 น.1 พ.ค. 2563 16:00 น.
  -ชั้นปี 329 เม.ย. 2563 9:00 น.1 พ.ค. 2563 16:00 น.
  -ชั้นปี 429 เม.ย. 2563 9:00 น.1 พ.ค. 2563 16:00 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ29 เม.ย. 2563 9:00 น.1 พ.ค. 2563 16:00 น.
  -ช่วงวันทำการถอนรายวิชา11 พ.ค. 2563 9:00 น.18 พ.ค. 2563 16:00 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา11 พ.ค. 2563 9:00 น.18 พ.ค. 2563 16:00 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา11 พ.ค. 2563 9:00 น.18 พ.ค. 2563 16:00 น.
  -ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)25 พ.ค. 2563 9:00 น.1 มิ.ย. 2563 16:00 น.
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | วิทยาลัยเชียงราย | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : Visionnet