เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2567  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน24 มิ.ย. 2567 9:00 น.24 มิ.ย. 2567 16:00 น.
  -วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่26 มิ.ย. 2567 9:00 น.26 มิ.ย. 2567 16:00 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE17 มิ.ย. 2567 9:00 น.21 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน26 มิ.ย. 2567 9:00 น.26 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -ชั้นปี 217 มิ.ย. 2567 9:00 น.21 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -ชั้นปี 317 มิ.ย. 2567 9:00 น.21 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -ชั้นปี 417 มิ.ย. 2567 9:00 น.21 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ17 มิ.ย. 2567 9:00 น.21 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร26 มิ.ย. 2567 9:00 น.26 มิ.ย. 2567 16:00 น.
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด17 มิ.ย. 2567 9:00 น.5 ก.ค. 2567 16:00 น.
  -วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด27 มิ.ย. 2567 9:00 น.11 ก.ค. 2567 16:00 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา8 ก.ค. 2567 9:00 น.15 ก.ค. 2567 16:00 น.
  -ช่วงวันทำการถอนรายวิชา8 ก.ค. 2567 9:00 น.15 ก.ค. 2567 16:00 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา8 ก.ค. 2567 9:00 น.15 ก.ค. 2567 16:00 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา8 ก.ค. 2567 9:00 น.15 ก.ค. 2567 16:00 น.
  -ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)16 ก.ค. 2567 9:00 น.16 ก.ย. 2567 16:00 น.
  -วันจำหน่ายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน และไม่ได้ขอลาพักการศึกษา31 ก.ค. 2567 9:00 น.31 ก.ค. 2567 16:00 น.
  -วันไหว้ครู1 ส.ค. 2567 9:00 น.1 ส.ค. 2567 16:00 น.
  -วันเปิดโลกกิจกรรมและกิจกรรมรับน้องใหม่2 ส.ค. 2567 9:00 น.4 ส.ค. 2567 16:00 น.
  -วันสุดท้ายของการส่งข้อสอบกลางภาค13 ส.ค. 2567 9:00 น.13 ส.ค. 2567 16:00 น.
  -ช่วงวันสอบกลางภาค19 ส.ค. 2567 9:00 น.23 ส.ค. 2567 16:00 น.
  -นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ส่งเอกสารขอจบการศึกษา26 ส.ค. 2567 9:00 น.30 ส.ค. 2567 16:00 น.
  -ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาค9 ก.ย. 2567 9:00 น.9 ก.ย. 2567 16:00 น.
  -วันกิจกรรมกีฬาสีสักทองเกมส์19 ก.ย. 2567 9:00 น.20 ก.ย. 2567 16:00 น.
  -วันสุดท้ายของการส่งข้อสอบปลายภาค7 ต.ค. 2567 9:00 น.7 ต.ค. 2567 16:00 น.
  -ช่วงวันสอบปลายภาค15 ต.ค. 2567 9:00 น.21 ต.ค. 2567 16:00 น.
 • วันปิดภาคเรียน22 ต.ค. 2567 9:00 น.22 ต.ค. 2567 16:00 น.
  -วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน28 ต.ค. 2567 9:00 น.28 ต.ค. 2567 16:00 น.
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | วิทยาลัยเชียงราย | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : Visionnet